Karta usług Nr 36 - ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI – akt stanu cywilnego może zostać odtworzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego (czynność materialno-techniczna), jeżeli nie posiada on papierowej księgi stanu cywilnego (uległa zaginięciu lub zniszczeniu), w której był sporządzony ten akt.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych

CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  Załączniki:
  - zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
  - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone
  w odtworzonym akcie
  - zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy - w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju
 • dokument stwierdzający tożsamość
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10            

NUMER TELEFONU I FAXU  - tel: +48 52 382 64 62, fax. + 48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (29 grudnia 2015, 12:48:46)

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 10:50:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1265