Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej do Burmistrza Miasta Koronowo wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie: • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty podatku; • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek; • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizyczne i prawne objęte obowiązkiem podatkowym.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane do 60 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
    Osoby fizyczne
 • Wniosek podatnika,
 • Zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących,
 • Informację o wysokości kosztów utrzymania (należy udokumentować),
 • Informacja o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz o stanie majątkowym w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Koronowie
  o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań,
 • Inne dokumenty potwierdzające argumenty we wniosku.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wniosek podatnika o udzielenie ulgi podatkowej (we wniosku podać pełną nazwę przedsiębiorcy, NIP, REGON, PKD, adres, siedzibę),
 • Informację wnioskodawcy o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych (udokumentować ponoszone wydatki),
 • Zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących,
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.   o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. .j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
  i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
  w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro,
  - w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis, należy złożyć oświadczenie
  o nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania     podatkowego.
Osoby prawne
 • Wniosek podatnika o udzielenie ulgi podatkowej (we wniosku podać pełną nazwę przedsiębiorcy, NIP, REGON, PKD, adres, siedzibę),
 • Oświadczenie o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. .j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
  i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, z podaniem wysokości pomocy w euro,
  - w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis, należy złożyć oświadczenie
  o nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • Sprawozdanie finansowe (np.: F-01),
 • Bilans za poprzedni rok obrachunkowy,
 • Bieżąca sytuacja finansowa (Sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym)
 • Specyfikacja zobowiązań i należności - bieżące,
 • Kopia planu finansowego,
 • Kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
 • Kopie ewentualnych decyzji publicznoprawnych (US, ZUS),
 • Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
 • W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności, kopia ewentualnych programów naprawczych,
 • Pisemne wyjaśnienie określające kierunek działania w celu poprawy sytuacji finansowej,
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. .j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 428, 429 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE – Brak

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 30 - UMORZENIE, ODROCZENIE , ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (30 listopada 2015, 10:49:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Maćkowiak (17 grudnia 2015, 12:02:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij