Karta usług Nr 23 - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KORONOWO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie  do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Osoby, które ubiegają się o przydział lokalu z zasobu gminnego.

CZAS REALIZACJI – do 30 dni odpowiedź na wniosek.
Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, najmu socjalnego lokalu bądź zamiennego jest uzależnione od uzysku  lokali będących w zasobie gminnym i następuje według kolejności umieszczenia na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony i nieoznaczony w danym roku kalendarzowym.  

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.
  • W przypadku ubiegania się o lokal zamienny niezbędne jest stwierdzenie przez organ  nadzoru budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.
OPŁATY - Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1182),
  • Uchwała Nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018r. Nr 175, poz. 4280)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pokój nr 9.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 484, fax: +48 52 38 26 401
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek
7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE - Brak

FORMULARZE DO POBRANIAZdjęcie Karta usług Nr 23 - PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH, SOCJALNYCH LUB ZAMIENNYCH

metryczka


Wytworzył: Danuta Huilca-Castillo (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 listopada 2015, 10:05:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (24 marca 2020, 16:03:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2627