Karta usług Nr 14 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku położonego na obszarze gminy Koronowo, a następnie otrzymanie odpowiedzi dotyczącej nadania numeru porządkowego budynku.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Właściciela/użytkownika budynku

CZAS REALIZACJI –  do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek,
    Załączniki: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału ,topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu  
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY – Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
    z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Poz. 125)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 4

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 422, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Odbiór zawiadomienia następuje: -osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę, - pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 14 - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

metryczka


Wytworzył: Danuta Iwicka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 12:28:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (21 kwietnia 2017, 14:32:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1741