Karta usług Nr 10 - DEKLARACJA DR-1 NA PODATEK ROLNY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa deklaracji na podatek rolny.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów – położonych na obszarze Miasta i Gminy Koronowo.

CZAS REALIZACJI –  podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji, bez wezwania organu podatkowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR–1,
 • Pełny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia).
 • Akt notarialny lub umowa dzierżawy zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
OPŁATY – Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
 • Uchwała NRLV/461/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 439, 432, 427 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: 1) składać, w terminie
  do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone
  na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.  
 2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1)dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, 2)dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.  
 4. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężną 5 q żyta -obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
 5. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. 
 6. Podatnicy będący osobami fizycznymi obowiązani są złożyć Burmistrzowi Koronowa informację w sprawie podatku rolnego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
 7. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.  
 8. Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września,15 listopada roku podatkowego.  

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 10 - DEKLARACJA DR-1 NA PODATEK ROLNY


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:15:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (29 grudnia 2017, 14:28:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1206

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij