Karta usług Nr 7 - ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa wniosku o wydanie zaświadczenia
o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami podatku rolnego.

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek podatnika
    Do wglądu:
  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
OPŁATY – za wydanie zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie cz. II pkt 21 zwolnienie pkt 11 ustawy z dnia 16  listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zapłatę opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koronowie.  

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,
za pośrednictwem Burmistrza Koronowa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa
w Punkcie Informacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783
    z późn. zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Finansowo-Budżetowy, Pokój nr 14

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 427,  432 fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.

FORMULARZE DO POBRANIA


Zdjęcie Karta usług Nr 7 - ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

metryczka


Wytworzył: Barbara Koniarska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Maćkowiak (17 listopada 2015, 14:15:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:12:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 828