Karta usług nr 95 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE BONIFIKATY

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku w sprawie skorzystania przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

CZAS REALIZACJI
Załatwienie sprawy następuje w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.
OPŁATY
  • brak
TRYB ODWOŁAWCZY
  • brak
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 
  • Uchwała nr LXXVI/611/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pokój nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 426, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001
 
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Emilia Suska (14 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Gliszczyńska (16 stycznia 2019, 12:17:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (16 stycznia 2019, 12:24:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1254