Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2015 z dnia 19 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2015 z dnia 19 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do wykonywania zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (19 października 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 października 2015, 13:24:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379