Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (1 października 2015)
Opublikował: Aneta Babińska (1 października 2015, 13:51:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952