Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytuły czynszu najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Koronowo, opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (4 sierpnia 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (11 sierpnia 2015, 14:48:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397