Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 rokuZarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia     24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (30 stycznia 2015)
Opublikował: Aleksandra Szews (2 lutego 2015, 10:49:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656