Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się
21 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: LIV i LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
d) dyskusja, e) głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2018 rok,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
e) dyskusja,
f) głosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja G. na działania Burmistrza Koronowa jako organu podatkowego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2018.
18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2018.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Składanie interpelacji.
21. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Koronowie za rok 2017.
22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad LVIII sesji.

Koronowo, 7 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne sa na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (7 grudnia 2017)
Opublikował: Adela Rojek (7 grudnia 2017, 14:57:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (13 grudnia 2017, 11:45:14)
Zmieniono: przenumerowanie sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292