Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024:
a) przedstawienie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały, 
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok   2017:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o w/w projekcie uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2017 rok,
d) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
e) dyskusja,
f) głosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok i zawarcie w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2017.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2017 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo na lata 2017 – 2020.
18. Składanie interpelacji.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Koronowie za rok 2016.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.


Koronowo, 13 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (13 grudnia 2016)
Opublikował: Monika Lewandowska (14 grudnia 2016, 07:31:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (14 grudnia 2016, 13:25:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283