Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie 31 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:


 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego i złożenie ślubowania przez nauczyciela.
 8. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych Gminy Koronowo do rozpoczęcia roku szkolnego 2016 - 2017.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
 12. Składanie interpelacji.
 13. Zapytania, wnioski i informacje.
 14. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 15. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXX sesji.

Koronowo, 22 sierpnia 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (22 sierpnia 2016)
Opublikował: Monika Lewandowska (22 sierpnia 2016, 09:50:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308