Zawiadomienie o XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie 27 lipca 2016 r. o godz. 14:00

Zapraszam do udziału w XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 lipca 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności przejścia i przejazdu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miejscowości Tryszczyn.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koronowo”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016–2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Koronowo.
 14. Zamknięcie obrad XXIX nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 22.07.2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (22 lipca 2016)
Opublikował: Monika Lewandowska (22 lipca 2016, 11:15:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418