Zawiadomienie o obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie 27 kwietnia 2016 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uhonorowanie listem gratulacyjnym Pani Lucyny Szkoda laureatki konkursu „Położna na Medal” w województwie kujawsko-pomorskim, w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu.
 8. Wyróżnienie Pana Bartosza Jakubowskiego za uzyskane osiągnięcia sportowe.
 9. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2015.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości gminnej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie” i nadania jej statutu.
 17. Składanie interpelacji.
 18. Zapytania, wnioski i informacje.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XXVI sesji.

Koronowo, 15 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (15 kwietnia 2016)
Opublikował: Adela Rojek (15 kwietnia 2016, 10:42:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301