Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Koronowie 5 grudnia 2014 r. godz. 10.00

    Zapraszam do udziału w II sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 5 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24
 
 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad II sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie
 13. Składanie interpelacji.
 14. Zapytania, wnioski i informacje.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad II sesji.
Koronowo, 27.11.2014 r.
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (2 grudnia 2014)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (2 grudnia 2014, 11:13:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714