Zawiadomienie o LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 15 listopada 2018 r. godz. 14:00.

Zapraszam do udziału w LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:
  1. Otwarcie obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  4. Zamknięcie obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji. Koronowo, 13 listopada 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (13 listopada 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 listopada 2018, 12:18:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366