Zawiadomienie o LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 14 września 2018 r. godz. 12:00.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na wniosek Burmistrza Koronowa zwołuję LXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Koronowie. Sesja odbędzie się 14 września 2018 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej nr 27 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie obrad LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018 - 2025.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie, gm. Koronowo.
6. Zamknięcie obrad LXXIII nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 11 września 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Radni Rady Miejskiej w Koronowie (11 września 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (11 września 2018, 16:03:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212