Zawiadomienie o LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 14 czerwca 2018 r. o godz. 14:00.

Zapraszam do udziału w LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji:

  1. Otwarcie obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018 - 2025.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2017 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Koronowo na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, wszystkich opraw opisanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo”, po wygaśnięciu umowy dzierżawy części urządzeń oświetleniowych z dniem 31 grudnia 2025 r.
  8. Zamknięcie obrad LXVII nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 12 czerwca 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (12 czerwca 2018)
Opublikował: Adela Rojek (12 czerwca 2018, 14:45:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165