Zawiadomienie o LXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 25 kwietnia 2018 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krąpiewo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej w miejscowości Łąsko Wielkie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tekstu jednolitego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 15. Zapytania, wnioski i informacje.
 16. Składanie interpelacji.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad LXIV sesji.

Koronowo, 16 kwietnia 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w koronowie (16 kwietnia 2018)
Opublikował: Adela Rojek (16 kwietnia 2018, 10:10:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264