Zawiadomienie o LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie -13 kwietnia 2018 r. godz. 13:00.

Zapraszam do udziału w LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie obrad LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018 – 2025.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Koronowo.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025.
  8. Zamknięcie obrad LXIII nadzwyczajnej sesji.     

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo


Koronowo, 10 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (11 kwietnia 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (11 kwietnia 2018, 08:03:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457