Zawiadomienie o obradach LX sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu finansowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miejscowości Wiskitno.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Jana Pawła II w Koronowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jana Pawła II - Lipkusz" dla terenu położonego w Koronowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Koronowa.
 20. Zapytania, wnioski i informacje.
 21. Składanie interpelacji.
 22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad LX sesji.

Koronowo, 19 lutego 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (19 lutego 2018)
Opublikował: Adela Rojek (19 lutego 2018, 08:52:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262