Inne informacje

Inne informacje

Informacja - sporządzenie aktu pełnomocnictwa

BURMISTRZ KORONOWA INFORMUJE, ŻE:WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORONOWIE [...]

Informacja Burmistrza Koronowa - Udostępniony do wglądu spis wyborców

BURMISTRZ KORONOWA UPRZEJMIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW GMINY KORONOWO, ŻE W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 16 LISTOPADA BR. WYBORAMI DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDOSTĘPNIONY JEST DO WGLĄDU SPIS WYBORCÓW.SPIS UDOSTĘPNIONY [...]

Informacja Burmistrza Koronowa - Termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców do wybranego przez siebie lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

BURMISTRZ KORONOWA  INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 16 LISTOPADA BR. WYBORAMI DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE GŁOSOWAĆ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE LOKALU WYBORCZYM DOSTOSOWANYM [...]

Postanowienie nr 381/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnych komisjach wyborczych powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. [...]

metryczka