Uchwała nr LV/486/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r

Na podstawie art. 12 § 4, § 5 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm1), na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wiaterski (13 października 2014)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (13 października 2014, 13:55:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573