Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr LV/486/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na [...]

Uchwała Nr LI/460/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na okręgi wyborcze

Uchwała Nr LI/460/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Koronowo na okręgi wyborcze [...]

metryczka