2013

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2013

Oświadczenia majątkowe burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2013

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Koronowa za rok 2013r.Oświadczenia majątkowe z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za [...]

metryczka