2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 16.01.2018 r. znak: IPP-PP.6733.1.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 09.01.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 października 2014 r. IPR-PR.6733.24.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 października 2014 r. IPR-PR.6733.24.2013 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pięciu hal namiotowych, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.17.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.17.2013 o wydaniu decyzji o kończącej postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odprowadzeniu wód gruntowych ze starej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.6.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.6.2013Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 lipca 2014 r. IPR-PR.6733.6.2013 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 lutego 2014 r. IPR-PR.6733.25.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 lutego 2014 r., znak: IPR-PR.6733.25.2013 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lutego 2014 r. IPR-PR.6733.23.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 lutego 2014 r., znak: IPR-PR.6733.23.2013 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 stycznia 2014 r. IPR-PR.6733.22.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 2 stycznia 2014 r., znak: IPR-PR.6733.22.2013 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  rozbudowie i zmianie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 stycznia 2014 r. IPR-PR.6733.25.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 3 stycznia 2014r. IPR-PR.6733.25.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii kablowej niskiego napięcia na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 grudnia 2013 r. IPR-PR.6733.23.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 16 grudnia 2013 r. IPR-PR.6733.23.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 grudnia 2013 r. IPR-PR.6733.24.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6  grudnia 2013 r. IPR-PR.6733.24.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pięciu hal namiotowych, budynku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 listopada 2013 r. IPR-PR.6733.22.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 26 listopada 2013 r. IPR-PR.6733.22.2013 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 listopada 2013 r. IPR-PR.6733.20.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14 listopada 2013 r., znak: IPR-PR.6733.20.2013 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.21.2013 z dnia 29.10.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.21.2013 z dnia 29.10.2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.16.2013 z dnia 08.10.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.16.2013 z dnia 08.10.2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynków magazynowego i biurowego oraz wagi samochodowej na potrzeby Punktu Selektywnej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.19.2013 z dnia 04.10.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.19.2013 z dnia 04.10.2013 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 368 położonej w Tryszczynie (gm. Koronowo) [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.21.2013 z dnia 25.09.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.21.2013 z dnia 25.09.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 Kv w miejscowości [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.18.2013 z dnia 18.09.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.18.2013 z dnia 18.09.2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Stary Dwór i [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.20.2013 z dnia 28.08.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.20.2013 z dnia 28.08.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.18.2013 z 22.08.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.18.2013 z 22.08.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.19.2013 z 21.08.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.19.2013 z 21 sierpnia 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci [...]

Obwieszczenie IPR-PR.6733.17.2013 z dnia 20.08.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.17.2013 z dnia 20.08.2013 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odprowadzeniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.16.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.16.2013 z dnia 12.08.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynków: [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.13.2013 z dnia 9 lipca 2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.13.2013 z dnia 9 lipca 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6833.8.2013 z dnia 25.06.2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA IPR-PR.6833.8.2013 z dnia 25.06.2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.7.2013 z dnia 27.05.2013 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.7.2013 z dnia 27 maja 2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.6.2013 z dnia 15.05.2013 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.6.2013 z dnia 15 maja 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.5.2013 z dnia 15 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.5.2013 z dnia 15 maja 2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 14.05.2013 r. IPR-PR.6733.8.2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.8.2013 z dnia 14 maja 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.3.2013 z dnia 07.05.2013 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.3.2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej (III odcin [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.4.3013 z dnia 23.04.2013 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.4.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.7.2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.7.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie [...]

Obwieszczenie Burmistrza IPR-PR.6733.5.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.5.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.2.2013 z dnia 05.04.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.2.2013 z dnia 05.04.2013 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.4.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 marca 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce świetlicy, rozbiórce [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa IPR-PR.6733.3.2013

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 20 marca 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej [...]

2013

IPR-PR.6733.2.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 19 lutego 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij