Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2017

Formularze do pobrania:

Oferta na realizację zadania publicznego (145kB) pdf
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (132kB) pdf
Korekta zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania publicznego (103kB) pdf


Zarządzenie Burmistrza Koronowa ws rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

metryczka


Wytworzył: Paweł Święcichowski (30 listopada 2017)
Opublikował: Paweł Święcichowski (30 listopada 2017, 13:58:32)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (28 grudnia 2017, 10:35:38)
Zmieniono: informacja o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466