Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Wzory formularzy:

metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (10 kwietnia 2017)
Opublikował: Mariusz Frelke (10 kwietnia 2017, 11:06:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275