Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (15 marca 2017)
Opublikował: Mariusz Frelke (15 marca 2017, 15:15:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (10 kwietnia 2017, 11:16:08)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348