Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: 
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Formularze do pobrania:

Oferta na realizację zadania publicznego (93kB) word

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (69kB) word

metryczka


Wytworzył: Paweł Święcichowski (24 listopada 2016)
Opublikował: Paweł Święcichowski (24 listopada 2016, 15:05:12)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466