Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

metryczka


Wytworzył: Magdalena Tabasz (22 lutego 2016)
Opublikował: Magdalena Tabasz (23 lutego 2016, 14:08:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Magdalena Tabasz (23 lutego 2016, 14:14:00)
Zmieniono: dokonano edycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 441