Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.79.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku
 
Formularze do pobrania


metryczka


Wytworzył: Magdalena Tabasz (1 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Tabasz (1 czerwca 2015, 13:39:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520