Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

metryczka


Wytworzył: Karolina Szałkowska (9 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Tabasz (10 marca 2015, 09:35:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575