Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku

Formularze do pobrania:

oferta (125kB) word
korekta (55kB) word
sprawozdanie (106kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Kędzierska (17 lutego 2014)
Opublikował: Danuta Kędzierska (17 lutego 2014, 11:13:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180