Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Formularze do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (10 marca 2020)
Opublikował: Michał Szałkowski (10 marca 2020, 14:50:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (10 marca 2020, 15:19:19)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219