Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Formularze do pobrania:

Wzór oferty (53kB) word
Wzór sprawozdania (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Paweł Święcichowski (29 listopada 2019)
Opublikował: Paweł Święcichowski (29 listopada 2019, 12:41:11)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393