Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

w zakresie:
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Formularze do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (24 stycznia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (24 stycznia 2019, 10:04:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515