Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Burmistrza Koronowa NR OR-S.0050.166.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

Formularze do pobrania:

Wzór oferty (228kB) plik
Wzór sprawozdania (210kB) plik

metryczka


Wytworzył: Paweł Święcichowski (30 listopada 2018)
Opublikował: Paweł Święcichowski (30 listopada 2018, 14:05:11)
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 994