Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 2018

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

metryczka


Wytworzył: Karolina Szałkowska (16 marca 2018)
Opublikował: Michał Szałkowski (16 marca 2018, 09:29:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299