Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

w zakresie:
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Formularze do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Marta Maćkowska (16 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Frelke (16 stycznia 2018, 13:15:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Frelke (16 stycznia 2018, 13:59:57)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407