Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 października 2013 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 października 2013 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja dyrektora MGZE w Koronowie o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w szkołach Gminy Koronowo za rok 2012/2013.
  3. Analiza materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 07.10.2013 r.


Przewodniczący Komisji

Henryk Borowicz

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (7 października 2013)
Opublikował: Adela Rojek (7 października 2013, 11:04:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 876