Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie w dn.: 05 i 20 grudnia 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 - 2020,
b) uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
3. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Natomiast w dniu 20 grudnia 2012 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2012.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Koronowo, dnia 22 listopada 2012 r.

Przewodniczący Komisji
Henryk Borowicz

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (22 listopada 2012)
Opublikował: Adela Rojek (23 listopada 2012, 08:55:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843