Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 21 lutego 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2012 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o wydatkach poniesionych w 2011 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do obowiązku uzyskania średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 i 30a ustawy – Karta Nauczyciela.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 08.02.2012 r.

Przewodniczący Komisji
Henryk Borowicz

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (8 lutego 2012)
Opublikował: Adela Rojek (8 lutego 2012, 10:03:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895