Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ośwaity, Kultury, Sportu i Turystyki w dn. 14 i 18 lutego 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn.: 14 i 18 lutego 2011 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w Sali przy sekretariacie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 14.02.2011r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów dotyczących sieci placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koronowo.
3. Ok. godz. 9.00 wyjazd komisji na teren gminy celem dokonania wizytacji szkół.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 18.02.2011r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja o wydatkach poniesionych w 2010 r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do obowiązku uzyskania średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 i 30a ustawy – Karta Nauczyciela.
3. Analiza materiałów na V sesję Rady Miejskiej w Koronowie
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 21.01.2011 r.

Przewodniczący Komisji
Henryk Borowicz

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (21 stycznia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (21 stycznia 2011, 12:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1081