Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ośwaity, Kultury, Sportu i Turystyki w dn. 13 i 21 stycznia 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dn.: 13 i 21 stycznia 2011 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w Sali przy sekretariacie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 13.01.2011r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Omówienie sieci placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koronowo – część II z udziałem dyrektorów szkół.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 21.01.2011r.:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów na IV sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Koronowo, dnia 7.01.2011 r.

Przewodniczący Komisji
Henryk Borowicz

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (7 stycznia 2011)
Opublikował: Adela Rojek (12 stycznia 2011, 07:46:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065