Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 19 września 2014 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 września 2014 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie informacji Burmistrza Koronowa z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2014.
  3. Wykonanie Uchwały Nr LIV/477/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Więzowno - zapoznanie się ze skargą.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 4 września 2014 r.

Przewodniczący Komisji

Leopold Kuskowskimetryczka


Wytworzył: Adela Rojek (4 września 2014)
Opublikował: Adela Rojek (4 września 2014, 14:18:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655