Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 8 maja 2014 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że 08 maja 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Kontrola finansowa Biblioteki Miejskiej w Koronowie.
3. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2013.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
5. Sprawy bieżące komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 5 maja 2014 r.

Przewodniczący Komisji
Leopold Kuskowski

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (5 maja 2014)
Opublikował: Adela Rojek (6 maja 2014, 08:55:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680