Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie w dniach: 02. 06 i 20 grudnia 2013 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach: 02, 06 i 20 grudnia 2013 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędą się wspólne posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 02.12.2013 r.:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia stałych komisji rady i stwierdzenie kworum.
2. Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014,
b) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 06.12.2013 r.:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia stałych komisji rady i stwierdzenie kworum.
2. Analiza projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 – część II,
b) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022 – część II.
3. Wydanie przez komisje opinii dotyczących projektów uchwał wymienionych w punkcie 2.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 20.12.2013 r.:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia stałych komisji rady i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2013.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Koronowo, dnia 22 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (22 listopada 2013)
Opublikował: Adela Rojek (22 listopada 2013, 11:32:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954